Menu
Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Gierus-Lenczner

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego udziela pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

Specjalizuje się w prawie cywilnym: sprawach rodzinnych i spadkowych, procesach w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie a także prawie pracy, prawie administracyjnym, prawie spółek handlowych czy windykacji należności.

Kontakt

Specjalizacje

 • Prawo cywilne

  Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego Klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, w szczególności w sprawach o zapłatę, ochronę dóbr osobistych czy sporach o własność nieruchomości. więcej


 • Prawo rodzinne

  W ramach prawa rodzinnego Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz Klientów indywidualnych. więcej


 • Prawo spadkowe

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach spadkowych, w szczególności związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, ogłoszeniem testamentu czy roszczeniem o zachowek. więcej


 • Odszkodowania

  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach odszkodowawczych na rzecz Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, zapewniając także reprezentację przed Sądami w sprawach roszczeń związanych ze szkodami komunikacyjnymi czy osobowymi. więcej


 • Prawo pracy

  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla pracowników jak i pracodawców. więcej


 • Prawo administracyjne

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach administracyjnych na rzecz Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, zapewniając także reprezentację Klienta w sporach przed Sądami i Organami. więcej


 • Prawo handlowe

  Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, w szczególności poprzez przygotowywanie umów, aktów założycielskich czy statutów a także bieżącą obsługę. więcej


 • Windykacja

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie windykacji należności, zapewniając reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Nikt nie może usprawiedliwiać swoich działań lub zaniechań tym, że nie zna przepisów prawa

Ignorantia legis non excusat

Powierz swoją sprawę profesjonaliście!


Zakres Usług


Prawo cywilne

 • Doradztwo prawne,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Reprezentowanie Klientów na etapie postępowania sądowego,
 • Sprawy o zapłatę,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości (zasiedzenie, służebność),
 • Spory o własność (zniesienie współwłasności, powództwo windykacyjne, negatoryjne),
 • Ochrona posiadania,
 • Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Prawo rodzinne

 • Doradztwo prawne,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Reprezentacja Klienta przed Sądami m.in. w sprawach o: rozwód, separację,  ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku, alimenty, ustanowienie kontaktów, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, sprawy związane z władzą rodzicielską, ubezwłasnowolnienie,
 • Przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów majątkowych pomiędzy małżonkami.

Prawo spadkowe

 • Doradztwo prawne,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Reprezentacja Klienta przed Sądami,
 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Dział spadku,
 • Zachowek,
 • Wydziedziczenie.

Odszkodowania

 • Doradztwo prawne,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Reprezentowaniem Klienta w sprawach dochodzenia roszczeń na etapie postępowania przedsądowego,
 • Reprezentacja Klienta przed Sądami w sprawach dochodzenia roszczeń w związku ze  szkodami komunikacyjnymi, najmem pojazdów zastępczych, szkodami majątkowymi i osobowymi.

Prawo pracy

 • Doradztwo prawne,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Przygotowywanie, opiniowanie umów o pracę,
 • Przygotowywanie, opiniowanie aktów wewnętrznych np. regulaminów pracy,
 • Reprezentacja Klienta przed sądami m.in. w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectwa pracy, dyskryminację, świadczeń pracowniczych.

Prawo administracyjne

 • Doradztwo prawne,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Reprezentowanie Klienta w sporach przed Sądami i  Organami,
 • Sporządzanie skarg administracyjnych, odwołań, pism w toku postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego.

Prawo handlowe

 • Przygotowywania umów, aktów założycielskich i statutów spółek,
 • Reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,
 • Bieżąca obsługa prawna spółek.

Prawo bankowe

 • Doradztwo prawne w sprawach kredytów frankowych,
 • Reprezentowanie Klientów na etapie postępowania sądowego w sporze przeciwko Bankom,
 • Bezpłatna analiza umowy kredytu/pożyczki powiązanej z CHF.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383