Menu

Ile kosztuje rozwód a ile separacja? – co warto wiedzieć

PRAWO RODZINNE

money

Ile kosztuje sprawa o rozwód/ separację w 2023 roku?

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w art. 26 wskazuje, że opłata stała od pozwu rozwodowego wynosi 600,00 zł. Opłatę w wyżej wskazanej wysokości uiszcza się bez względu na to czy pozew zawiera w sobie żądanie orzeczenia o wyłącznej winie drugiego małżonka czy też nie. Taką samą opłatę pobiera się w przypadku składania pozwu o separację. Jednak wniosek o separację, na zgodne żądanie małżonków wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 100,00 zł.

Powyższe oznacza, że wraz ze składaniem pozwu do Sądu należy uiścić opłatę na rzecz właściwego sądu w ww. wysokości. Uiszczenie powyższej opłaty jest elementem koniecznym dla prowadzenia postępowania.

Jednak po uprawomocnieniu się wyroku Sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód lub separację (300,00 zł) w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, natomiast połowę z pozostałej połowy (150,00 zł) Sąd zasądzi na rzecz powoda od pozwanego małżonka. W takiej sytuacji opłata od pozwu obciążająca stronę powodową, wynosi finalnie 150,00 zł.

Zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

W przypadku niemożności poniesienia opłaty od pozwu istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Ponadto, Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów.

Poza opłata sądową pamiętać trzeba także o konieczności uzyskania z Urzędu Stanu Cywilnego odpisu skróconego aktu małżeństwa, który załączyć należy do pozwu. Koszt wybrania powyższego odpisu to 22,00 zł. Do pozwu należy dołączyć także skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa czy urodzenia można złożyć np. za pośrednictwem profilu zaufanego.

Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika zależy natomiast od wielu czynników takich jak stopień skomplikowania sprawy, porozumienie małżonków, ilość rozpraw czy konieczność uregulowania w wyroku rozwodowym innych kwestii takich jak np. władza rodzicielska czy alimenty.

W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej, zapraszam do kontaktu.

opublikowano: 22.04.2023 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383